Dolgozunk...
 
NEGA 97

Bemutatkozás

Nyul Antal

Nyul Antal
SZEMÉLYES ADATOK
Név: Nyul Antal
Születési idő: 1952.08.02
Állampolgárság: magyar
       
ISKOLAI VÉGZETTSÉG, EGYÉB TANULMÁNYOK

Mettől meddig (év)

Intézmény megnevezése / Végzettség

2011. Mérnöki tanácsadás és a FIDIC szerződéses rendszer – képzés, szakvizsga
2010. Beruházás lebonyolítói szakvizsga
2004. Közbeszerzési menedzser-szakértő szakvizsga 
Közbeszerzési szakértő
2003. Építés műszaki ellenőri szakvizsga 
Műszaki ellenőr
  Budapesti Műszaki Egyetem, Folyamatszervező Szak, Áramlástechnikai Ágazat
1973 –1978. Okleveles gépészmérnök
1968 - 1971. Ybl Miklós Gimnázium és Szakközépiskola
Szabályozástechnikai műszerész
       
MUNKAHELYEK, FOGLALKOZTATÁSI JOGVISZONYOK

Mettől meddig (év)

Megnevezés

2005. - NEGA 97 Beruházó és Fővállalkozó ZRt.
vezérigazgató
1994 – 2004. NOX 2000 Beruházó és Fővállalkozó Rt.
vezérigazgató
1993 – 1994 Budapesti Erőmű Rt.
Vezető mérnök
1991 – 1993 ERBE Erőművi és Energetikai Iroda Építési Technológiai Osztály
osztályvezető
1989 – 1991 ERBE Erőművi és Energetikai Iroda Vállalkozási Főmérnökség
Csoportvezető
1986 – 1989 ERBE Exportvállalkozási és Bonyolítási Főmérnökség
Műszaki szakelőadó
1978 – 1983 ERBE Paksi Atomerőmű Beruházás Primerköri Főmérnökség
Szakelőadó, műszaki ellenőr
       
MUNKAVÉGZÉS SORÁN SZERZETT TAPASZTALATOK
Ellátott munkakörök ismertetése, időpontjai Ellátott funkciók és feladatok felsorolása
2005. 03 – folyamatos NEGA 97 Beruházó és Fővállalkozó ZRt Vezérigazgató. Meghatározó irányítója a megvalósuló beruházások lebonyolításának, a FŐTÁV Zrt. Karbantartási Beruházási projektekben a műszaki tervek ellenőrzésének, munkák műszaki ellenőri tevékenységének. Beruházási szakértő, tervező, gépész szakági műszaki ellenőrként, valamint távhőtermelésre és szállításra szolgáló sajátos építmények műszaki ellenőrként és hivatalos közbeszerzési szakértőként szakmai munka végezés. A leírt tapasztalatok alapján koordináló, irányító a részvénytársaságon belül közreműködők munkájában. Meghatározó a koordináló tevékenység a Társaság megbízási szerződés alapján végzett munkáiban.
1994-2004.
NOX 2000 Beruházó és Fővállalkozó Rt.
Vezérigazgató. A társaság tevékenységének szakmai és gazdasági irányító  meghatározó közreműködő a részvénytársaság által végzett szakmai munkában. A tevékenység végzése során a beruházás lebonyolítás, koordináció, gépész szakági műszaki ellenőrzés végzése, tervezési munkák irányítása és az egyes közreműködők munkájának összehangolása.
1993 – 1994
Budapesti Erőmű Rt.
Rekonstrukciós irodában gépész szakterületi vezető mérnök. Meghatározó közreműködő a szakterületi technológiai rendszer építési elveinek a létesítés szakterületi szerződéseinek létrehozásában, tervezés, kivitelezés koordinálásában. Szakterületi tevékenységen túl a beruházás szervezési kérdésekkel, beruházás szervezés hierarchiájának és minőségbiztosítási elveinek meghatározása is feladat volt. 
1991 – 1993
ERBE
Erőművi és Energetikai Iroda 

Építési és Technológiai Osztályvezető. Az Iroda szakterületi irányítása, közreműködő a hazai és nemzetközi versenytárgyalások lefolytatásában, résztvevő a vállalatnál folyó műszaki és szervezeti fejlesztésekben.
1989 – 1991
ERBE
Erőművi és Energetikai Iroda
 
Gépészeti Osztály csoportvezető. Magyarországon elsőként létesült győri fluid-kazán nemzetközi versenytárgyalás lebonyolításában a hazai tervezés és gyártás felügyeletében gépész szakterületi felelős. A szerelés szakági műszaki ellenőrzése, a hazai villamos műszaki energiatermelő gázturbinás erőművi blokk lehetséges telepítési változatai vizsgálatának és a megvalósíthatósági tanulmányainak elkészítésében közreműködés. Energetikai építmények és távhővezetékek építésének műszaki ellenőrzése.  Szakterületi felelős az ajánlati felhívás (tender) elkészítésében és az ajánlatok értékelésében.
1984 – 1989
ERBE
Erőművi és Energetikai Iroda
Exportvállalkozási és Bonyolítási Főmérnökség Gépészeti osztály műszaki szakelőadó. Részvétel a villamos-energiaipar távlati fejlesztési program változatainak kidolgozásában. A Magyar Tudományos Akadémia Központi Fizikai Kutató Intézet atomreaktor rekonstrukciójában gépész szakterületi felelős a tervezéssel, gyártással kapcsolatos feladatokban.
1978 – 1983
ERBE
Erőművi és Energetikai Iroda
Paksi Atomerőmű Beruházás Primerköri Főmérnökség Nukleáris Gépészeti Osztályának szakelőadója és műszaki ellenőre. Feladat volt a VVR-440-es atomerőművi blokk nukleáris gépészeti berendezéseinek (speciális víztisztítók, hulladékvíz-kezelő és tároló berendezések) gyártási, tervezési szerződések előkészítése, létrehozása, továbbá a szerelés műszaki ellenőrzése energetikai építmények és távhővezetéki szakterületen.

EGYÉB

Egyéb képességek:

Számítógépes ismeretek (Word, PowerPoint, Excel, Microsoft Project)

Mérnök kamarai nyilvántartási száma:  07-0508, 07-51198

 

1.      Engedélyek:

BB - Beruházáslebonyolító (2015.05.17)
ME-EN - Energetikai, szénhidrogén-ipari építmények építésének műszaki ellenőrzése (2018.07.17)
SZB - Építési beruházási szakértés (2018.07.17)
ME-G - Építmények építménygépészeti munkáinak műszaki ellenőrzése (2018.07.17)
G - Építmények gépészeti tervezése (2018.07.17)
EN-HŐ - Hőenergetikai építmények tervezése (2018.07.17)
EN-ME - Megújuló energia építmények tervezése (2018.07.17)
ME-EN-TH - Távhő termelésre és szállításra szolgáló sajátos műszaki építmények műszaki ellenőrzése (2018.07.17)
EN-VI - Villamosenergetikai építmények tervezése (2018.07.17)


 2. Speciális szakterületeken szerzett tapasztalatok

 • Cégvezetés, megbízott lebonyolító és mérnök tanácsadó cég szakmai irányítása, a beruházások lebonyolításának szervezése kórházi és egyéb építési, rekonstrukciós munkáknál. Energetikai rendszerek beruházásainak előkészítése, fővállalkozás szintű megvalósításának irányítása. A tevékenységen belül meghatározó ismerteket jelent a közbeszerzési eljárások teljes körű lefolytatása és a beruházások kulcsrakész átadásának megszervezése, energetikai rendszerek beruházási és karbantartási programjainak szakmai felügyelete, ellenőrzések irányítása, koordinációja. A hazai Európai Uniós Támogatások előkészítése és megvalósítása során az elvárások szerinti FIDIC irányelveknek megfelelő műszaki, pénzügyi projektmenedzsment feladatok irányítása, ellátása.
 • A magántőke állami, önkormányzati feladatok ellátása területén történő bevonásához tanulmánytervek készítése, beleértve a gazdaságossági modell kidolgozását, jogszabályi feltételek meghatározását.
 • Gázturbinás energetikai blokk létesítésében gépész szakági vezető, energetikai szakterületi műszaki ellenőrzés, beruházás szervezés területén (Budapesti Erőmű Rt. Kelenföldi 136 MW teljesítményű blokk).

Részletezés:

A Budapesti Erőmű Rt. Kelenföldi telephelyén létesült 136 MW teljesítményű blokk megvalósítása 1992-1994 időszaka alatt történt. A létesítés az MVM Rt. által felvett világbanki kölcsönből épült. A Világbank által kötelezően aláírt, alkalmazandó mérnöki tevékenység a FIDIC irányelveinek kellett, hogy megfeleljen. Ennek megfelelően az előkészítés, a szerződéskötés, a lefolytatott egyeztetések, majd a létesítés teljes időszakában a közreműködő szervezeteknek, illetve személyeknek az irányelvek szerinti szabályokat kellett követniük. A személyes tevékenység a projekt megvalósítása során a létesítmény irányítójaként működő iroda szakterületi főmérnökeként valósult meg.
 • Energetikai rendszerek vizsgálata, lehetséges változatok kidolgozása, különös tekintettel a kapcsolt villamos energiatermelés megvalósíthatóságára, gazdaságossági számítások készítésére.
 • Erőmű Beruházó Vállalat működésének keretén belül nemzetközi versenytárgyalási rend szerinti számítógépes alkalmazásának szakterületi referense, világbanki követelmények szerinti tenderek és szöveges adatbázisok készítése.
 • Fluid kazán létesítésénél gépész szakreferensi közreműködés Világbanki (FIDIC) követelményeknek megfelelő tender készítése, ajánlatok értékelése, helyszíni létesítési munkáinak beruházás szervezése , a gépész és energetikai szakterületi munkák műszaki ellenőrzése (Győri Fűtőerőmű Kft. Győr).
Részletezés:

A győri Fluid kazán létesítése 1998 üzembe helyezés mellett, az azt megelőző előkészítő időszak figyelembevételével történt. A személyes közreműködés létesítményfelelősként valósult meg. Ez esetben is a világbanki finanszírozás elvárásainak FIDIC irányelvek szerinti beruházás bonyolítás ellenőrzés követelmény volt.
 • Központi Fizikai Kutató Intézet kutató atomreaktor és primerköri rendszerek gyártási munkáinak felügyelete, helyszíni szerelés, beruházás szervezése, energetikai szakterületi műszaki ellenőrzés (Központi Fizikai Kutató Intézet, Budapest).
 • Paksi Atomerőmű speciális víz- és hulladékvíz kezelő rendszer műszaki ellenőri (energetikai szakterületi), valamint helyszíni beruházás szervezési munkák végzése (Paksi Atomerőmű Rt., Paks).
 • Beruházások, közbeszerzési eljárásának irányítása, hivatalos közbeszerzési szakértői feladatok ellátása (Szegedi Tudományegyetem, Pannon Egyetem, Nyíregyházi Főiskola, Eszterházy Károly Főiskola, Dunaújvárosi Kollégiumok felújítása, Eszterházy Károly Főiskola Sport-szakmai képzés, Tessedik Sámuel Főiskola Békéscsabai Kar, Színház- és Filmművészeti Egyetem, Berzsenyi Dániel Főiskola oktatási infrastruktúra fejlesztése).
 • Beruházások szakmai előkészítése, tanulmányok készítése, tervezési folyamat felügyelte, irányítása. Az előkészítés során a műszaki tartalom meghatározása az igények, funkciók és teljesítés helyi adottságok figyelembevételével. A tervezési folyamat indítása, tervezői szerződések előkészítése. A szerződéskötést követően a tervek ellenőrzése. A más szakági tervezésnél a kapcsolódások feladattervei adatszolgáltatásai koordinációja. Az épületgépész és energetikai szakterület szakági felügyelete, ellenőrzése, egyes részek konkrét tervezési feladatok ellátása, közreműködés a projektmenedzsment feladataiban.

 Az energetikai szakterületen szerzett speciális tapasztalatok, tevékenységek, illetve azok referenciái:

Referenciák:

 • Budapesti Gazdasági Főiskola Alkotmány utcai épületkorszerűsítés nagyelőadó bővítés, nagyelőadó létesítés klíma és légtechnikai rendszer kiépítése, kazánházi rendszer, hőtermelő rendszer teljes felújítási munkák beruházás lebonyolítása, tervellenőrzés, gépész műszaki ellenőrzés (2008.09-2009.12.)
 • A Raiffeisen Bank Budapest, Késmárk utcai tervezett irodaépület (62 e m2) tervezés koordinációja, tervellenőrzés, hőszivattyú rendszer alkalmazásának elemzése, gazdasági számítás elvégzése.(2008-2009)
 • Nyíregyházi Főiskola gázmotoros hőtermelő blokk (2100 kW) beszerzését követő rendszerbe illesztés optimalizációjának vizsgálata, a meglévő és bővítendő rendszerek terveinek ellenőrzése. Az abszorpciós hűtési rendszer bővítés rendszerbe illesztése.
 • A „KIOP-1.4.0.-F.-2005-02-0001/2. A talajvíz diklór-etán kármentesítése a BorsodChem Zrt. területén” című KIOP projekt, környezetvédelmi beruházásában meghatározó szakértőként a létesítés felügyelete, tervezés koordinációja, tervek ellenőrzése, irányítása, a FIDIC irányelveknek megfelelő mérnöki tevékenység biztosítása, jelentések készítése. (2006-2008)

 Részletezés:

A BorsodChem Zrt. területén megvalósuló, elszennyeződött talajvíz szennyezőanyag mentesítését biztosító környezetvédelmi beruházás 2006-2008 közötti időszakban valósult meg két ütemben. Feladat volt a talajvíz kinyerését biztosító kúthálózat kiépítése, majd a diklór-etán kinyerését biztosító technológiai rendszer létesítése. A technológia lehetővé tette, hogy a kinyert diklór-etán ismét visszakerüljön a gyártási folyamatba. Személyes közreműködés a feladat irányítójaként és szakterületi közreműködőként valósult meg.


 • Csepel Liget lakópark FŐTÁV hűtő-fűtő központ létesítésének megvalósítása keretében tervek ellenőrzése, gépész szakági műszaki ellenőrzés, valamint távhőtermelésre és szállításra szolgáló sajátos építmények műszaki ellenőrzése, beruházás felügyelete. (2009.04-2010.09.)
 • A székesfehérvári távhőellátás primer oldali energiahatékonysági korszerűsítése KEOP-5.4.0-09-2009-0008 pályázat megvalósulása lezárásának, elszámolásának műszaki, pénzügyi szakértői támogatásának, valamint független mérnöki auditációjának irányítása (2010-2011.)

Részletezés:

A kivitelezési feladatok teljesítése hőközpontok korszerűsítése, szétválasztása és a szükséges távvezeték építés meghatározóan felelős műszaki vezetői irányítással valósultak meg. A pályázat keretében történő elszámolás feltételeként a műszaki ellenőrzés és független mérnöki jelentés elkészítése és benyújtása volt meghatározva. Ezen feltételek teljesítése a munka elvégzésének műszaki ellenőri kontrolljával, illetve független mérnöki auditációjával volt lehetséges. A feladat teljesítése a dokumentumok ellenőrzésével és a helyszíni bejárással valósult meg. A munka valójában teljes értékű kontrollt jelentett a szükségszerű ellenőrzések lefolytatásával. Az elvégzett munka során összegyűjtésre, ellenőrzésre és rendszerezésre kerültek a műszaki dokumentációk és a minőségtanúsító dokumentumok, illetve az építés során készült fényképfelvételek. Az elvégzett auditáció alapján, illetve az elkészített jelentés lehetővé tette a mintegy 2,5 év alatt végzett munkák pályázaton belüli elszámolhatóságát. A munka irányításán túl meghatározó volt a személyes szakmai közreműködés is.


 • FŐTÁV Zrt. hőközpontok teljes felújításának, illetve a szétválasztásának távvezetéki szakaszok építése projektjeinek létesítése (~4,6 mdFt) során a beruházás felügyelete, tervek ellenőrzése, közreműködés a tervek zsűrizésében, a teljesítés során  gépész szakági  és távvezetéki műszaki ellenőrzés, 12 fő műszaki ellenőr munkájának irányítása (2008.09- 2013.06.)

Részletezés:

A hőközpontok felújításához tartozóan beruházás lebonyolítói, építési-, műszaki ellenőrzés keretében felújításra kerültek a meglévő távvezetékek. A szétválasztáshoz új távvezetéki szakaszok létesítése, meghatározó, speciális távvezeték építési feladatok ellátásához szükséges ismereteket, szakmai hozzáértést igényeltek. A megépített távvezetéki szakaszok hossza 50-60 km feletti nagyságrendben és NA 50–NA 500 méretben jellemezhetőek. A távvezeték építések Budapest közterületein, utak, járdák nyomvonalain, parkokban, zöldterületen valósultak meg. A munkák irányításán túl a személyes műszaki ellenőrzéssel biztosított közreműködés is meghatározó volt. Az irányítás keretében a munkák során jelentkező akadályoztatások elhárítása és minőség-ellenőrzés, illetve a dokumentálások rendjének betartása jelentett további személyes közreműködés szerinti feladatot.


 • A FŐTÁV Zrt. ingatlanai, berendezései, energetikai építési, szerelési projektjeivel kapcsolatos mérnöki, beruházás-lebonyolítói és gépész műszaki ellenőri szolgáltatások nyújtása-, az építési kivitelezési tevékenység lebonyolításával, jogszerűségének ellenőrzése céljából az építési műszaki ellenőrzése-, a tárgyi munkákhoz tartozó kiegészítő mérnöki tevékenység ellátása irányítása (2009.07- 2013.06.).

Részletezés:

Az ellátott feladat részét képezi különösen: a folyamatos műszaki (mérnöki) szakértelem biztosítása, a folyamatos rendelkezésre állás a projektekkel kapcsolatos kérdésekben. Közreműködés a tervezők, kivitelezők kiválasztásában (tervpályázati eljárásokban, a kivitelezők kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárásokban, versenytárgyalások során a műszaki szakértelem biztosítása), a FŐTÁV Zrt. által igényelt egyéb beruházás-lebonyolítói feladatok ellátása, az építési műszaki ellenőrzés, valamint a különböző formában megvalósuló FIDIC irányelvei szerinti szerződések alapján történő építési műszaki ellenőrzés, illetőleg mérnöki-, műszaki-pénzügyi menedzsmentszolgáltatás.


 • FŐTÁV Zrt  „Hőközpontok távfelügyeleti rendszerbe illesztése projekt I. ütemében kivitelezésre került 701 db hőközpont gépész szakági műszaki ellenőrzése, valamint távhőtermelésre és szállításra szolgáló sajátos építmények műszaki ellenőrzése, továbbá a műszaki ellenőrök munkájának irányítása (2013.05-2014.02.

Az egészségügyi terület beruházásainál szerzett speciális tapasztalatok, tevékenységek, illetve azok referenciái:

Referenciák:

 • Területi Kórház Berettyóújfalu Központi kórházi hulladékégető berendezés átépítésének rekonstrukciójának lebonyolítása Berettyóújfalu Önkormányzatának megbízásából (1994-1997)

 • Területi Kórház Berettyóújfalu Állami Cél Támogatásból finanszírozott Kórházi műszer beszerzések lebonyolítása Berettyóújfalu Önkormányzatának megbízásából (1994-1997)
 • Területi Kórház Berettyóújfalu Állami Címzett Támogatásból megvalósuló 1,5 milliárdos Kórházi Rekonstrukció lebonyolítása. I. ütem konyha, mosoda, belgyógyászat, fűtési rendszer korszerűsítése, II. ütem röntgen-labor épület, rendelőintézet korszerűsítése a Berettyóújfalu Önkormányzatának megbízásából (1994-1998)
 • Fővárosi Önkormányzat Pszichiátriai Betegek Otthona Szentgotthárd, 1200 adagos konyha és energetikai rendszer rekonstrukciójának lebonyolítási munkái (1998-1999)
 • Fővárosi Önkormányzat Pszichiátriai Betegek Otthona Szentgotthárd, foglalkoztató épület megvalósításának lebonyolítási munkái (1999)
 • Fővárosi Önkormányzat Pszichiátriai Betegek Otthona Szentgotthárd, „B” és „C” jelű épületek vizesblokk felújítási és mázolási munkák, valamint hőtávvezeték cseréjének lebonyolítása (1999)
 • Hetényi Géza Kórház – Rendelőintézet Állami címzett támogatásból megvalósuló 1,9 milliárdos kórházi rekonstrukció keretében sebészeti épület bővítés lebonyolítása a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat megbízásából (1998-2000)
 • Semmelweis Egyetem Egészségügyi Főiskolai Kar épületének kialakítása a Vas utcai volt Balassa János Kórház átépítésével tervezett kivitelezési munkák lebonyolítása, I. ütem (2001)
 • Tolna Megyei Önkormányzat Kórháza, Szekszárd, új műtő és diagnosztikai épület kialakításának műszaki ellenőrzési tevékenysége (2002)
 • Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Kórháza bővítéses részleges rekonstrukció (központi műtő, intenzív részleg, központi sterilizáló) kivitelezési munkák lebonyolítása (2003)
 • Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat „Napra-Forgó” szakosított otthonának (GARA) rekonstrukciós és új épület megvalósítási munkáinak lebonyolítása (2003)
 • Semmelweis Egyetem Egészségügyi Főiskolai Kar épületének kialakítása a Vas utcai volt Balassa János Kórház átépítésével tervezett II. ütem kivitelezési munkák lebonyolítása (2003)
 • Berettyóújfalu Területi Kórház rendelőintézet, laborépület és diagnosztikai részleg rekonstrukció teljes körű lebonyolítása (2004)
 • Heves Megyei Önkormányzat, Idősek és Mozgásfogyatékosok otthona rekonstrukció, teljes körű lebonyolítása (-2005)
 • Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata, Idősek Otthona bővítési munkáinak teljes körű lebonyolítása (2005)


Részletezés:

A fentiekben felsorolt egészségügyi létesítmények megvalósításában meghatározó személyes közreműködés mellett a teljes beruházás-lebonyolítói tevékenységén és a műszaki ellenőrzés koordinációján túlmenően a speciálisnak mondható egészségügyi gépészet szakterületén végzett műszaki ellenőrzései személyes szakági közreműködésben valósultak meg, és e körben jelenleg is meghatározó ismeretek megszerzését tették lehetővé.
A tevékenységen belül ki lehet emelni a steril és speciális kivitelezést igénylő munkákat, annak ellenőrzését, így különösen a sebészeti blokkok kivitelezését, sürgősségi betegellátó létesítményeket, steril klímarendszereket, orvosi gáz-szereléseket, diagnosztikai röntgen kialakítások gépészeti részeit, konyha- és orvos-technológiát, mely kiegészíthető még az egyéb egészségügyi helyiségek épületgépészeti rendszereivel, melyek megvalósítása során az egészségügyi létesítményekben előírt, illetve szokásos speciális követelmények ismerete meghatározó elvárás volt.
 • Szegedi Tudományegyetem TIOP-2.2.7-07/2F/2-2009-0008 sz. új 265 ágyas klinikai tömb kialakítása, a 410 ágyas klinikai tömbbel történő összekapcsolása valamint a 410 ágyas épület részleges átépítése, korszerűsítése projekt független mérnöki feladatinak FIDIC irányelveknek megfelelő ellátása projekt műszaki-, pénzügyi menedzsment szolgáltatás támogatása (2011-folyamatos)
 • Szegedi Tudományegyetem TIOP-2.2.2-08/2-2009-0008 sz. a jelenlegi 410 ágyas klinikai épületben lévő sürgősségi ambulancia területén kialakításra kerülő SO1 szintű sürgősségi beteg-ellátó osztály átalakítással és bővítéssel történő létrehozása projekt független mérnöki feladatinak FIDIC irányelveknek megfelelő ellátása, projekt műszaki-, pénzügyi menedzsmentszolgáltatás támogatása (2011-2013.) 

3.   Személyre szóló további általános referenciák

 • Paksi Atomerőmű segédépület forrófülke sor létesítés előkészítése energetikai szakterületi műszaki ellenőrzése, (1978-1983.)
 • A Magyar Tudományos Akadémia Központi Fizikai Kutató Intézet Kísérleti Atomreaktor gyártás, létesítés gépésztechnológiai irányítója, energetikai szakterületi műszaki ellenőre, (1984-1989)
 • Győri Fűtőerőmű fluid-kazán előkészítése, létesítés távhőtermelésre és szállításra szolgáló sajátos építmények szakterületi műszaki ellenőrzése (1989-1991)
 • Részvétel a Hazai Villamos Energia Termelő rendszerek fejlesztési stratégiai vizsgálataiban,
 • Borsodi Erőmű fluid- illetve hibrid-kazán létesítés tanulmányok készítése,
 • Kelenföldi Gázturbinás egység létesítésének előkészítése, létesítés, energetikai és távhőtermelésre és szállításra szolgáló sajátos építmények szakterületi beruházás lebonyolítás, (1992-1994)
 • Kisvárdai Várfürdő Fejlesztési projekt felújítási munkák lebonyolítása, gépész szakági műszaki ellenőrzése (2004)
 • Gyulai Várfürdő Egészségturizmus fejlesztési projekt I-II. ütem átépítési munkáinak lebonyolítása Széchenyi-terv keretében (-2002)
 • Szegedi Tudományegyetem területén tornacsarnok és öltöző felújítás, sportpálya áthelyezése, sportcentrum kialakítása, hőellátás felújítás kivitelezés lebonyolítása, gépész szakági műszaki ellenőrzése
 • Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei Budapest XI., Kocsis u. 26. sz. épület felújítás lebonyolítás
 • A Semmelweis Egyetem Egészségügyi Főiskolai Karának elhelyezésére a Vas utcai épületegyüttesének átalakítás, bővítés, I-II. ütem rekonstrukciós munka lebonyolítása, gépész szakági műszaki ellenőrzése
 • Szegedi Tudományegyetem Nemzeti Újjáépítési és Fejlesztési Program keretében megvalósuló Informatikai és Tanulmányi Központ létesítés lebonyolítása, gépész szakági műszaki ellenőrzése
 • Budapest II. ker. Medve u. 5-7. sz. alatti Csík Ferenc Általános Iskola és Gimnázium rekonstrukció és bővítés lebonyolítása, gépész szakági műszaki ellenőrzése
 • Szakközépiskola és Kollégium, valamint Szolnok Városi Kollégium 5. sz. Intézmény felújítás, bővítés lebonyolítás
 • Szociális és Családügyi Minisztérium Aszódi Javítóintézete, (Aszód, Baross tér 2.) Intézmény épületszárny felújítási munkáinak lebonyolítása
 • Nyíregyházi Főiskola „hivatásos repülőgép vezető képzés” szolgáltatás megrendelésére közbeszerzési eljárás lefolytatása, szerződéskötés előkészítése
 • Nyíregyháza Főiskola, gázmotoros blokkfűtőmű megvásárlása közbeszerzési eljárás lefolytatása
 • Budapesti Fegyház és Börtön hőenergetikai szolgáltatás tárgyában megkötött vállalkozási feladat műszaki szakértése, tervezési feladat, tervek ellenőrzése, gépész szakági műszaki ellenőrzése (2005.04.-2005.12.)
 • Radnóti Miklós bejárati, homlokzat felújítás építési munkáinak műszaki szakértése
 • Radnóti Miklós belső átépítés felújítás építési munkáinak műszaki szakértése
 • Dunaújvárosi Főiskola épületek felújítási és az új építésű részek munkáinak (PHARE, HEFOP, TIOP) munkáinak beruházás lebonyolítása, szakértése, műszaki ellenőrzése. A pályázati előírásoknak megfelelő FIDIC irányelvek szerinti tevékenység ellátása, gépész szakági műszaki ellenőrzése (2004-2011) 
 • Dunaújvárosi Főiskola oktatási infrastruktúra-fejlesztés III. ütem megvalósítását követő hosszú távú szolgáltatás nyújtása, üzemeltetése független mérnöki tevékenység koordináció, jelentések készítésének irányítása, gépész szakági műszaki ellenőrzése
 • Dunaújvárosi Főiskola részére ipari robot beszerzése, telepítése, üzembe helyezése tárgyában műszaki, pénzügyi menedzsment feladatok ellátásának irányítása
 • Dunaújvárosi Főiskola részére anyagszerkezeti vizsgálatokra alkalmas hősokk kamra (2 kamra,liftes kivitel) beszerzésével, szállításával, telepítésével, üzembe helyezésével kapcsolatos műszaki-, pénzügyi menedzsment feladatok ellátásának irányítása
 • TIOP-1.3.1./07/1 A felsőoktatási tevékenységek színvonalának emeléséhez szükséges infrastrukturális és informatikai fejlesztések támogatása c. pályázat esetében megvalósuló „EURÓPAI CAMPUS AZ ORSZÁG KÖZEPÉN” című projekt műszaki-, pénzügyi menedzsment szolgáltatási feladatok ellátásának, és műszaki ellenőrzésének irányítása
 • Dunaújvárosi Főiskola részére fizikai szimulátor beszerzése tárgyában lefolytatásra kerülő műszaki, pénzügyi menedzsment feladatok ellátásának irányítása
 • Szegedi Tudományegyetem Szerves- és Szervetlen- és Analitikai kémia Tanszékek felújítása és átalakítása projekt független mérnöki feladatainak ellátása, műszaki-, pénzügyi menedzsmentszolgáltatással összefüggő feladatok ellátásának támogatása
 • Szegedi Tudományegyetem TIOP 1.3.1. pályázat SZTE, Szeged, Dóm tér 9. FIZIKA épület részleges felújítása projekt független mérnöki feladatainak ellátása, műszaki-, pénzügyi menedzsmentszolgáltatással összefüggő feladatok ellátásának támogatása
 • Szegedi Tudományegyetem TIOP 1.3.1. pályázat SZTE Regionális Tudástranszfer és Szolgáltató Központ Szeged, Dugonics tér 13. épület teljes körű felújítása, átépítése projekt független mérnöki feladatainak ellátása, műszaki-, pénzügyi menedzsmentszolgáltatással összefüggő feladatok ellátásának támogatása
 • Szegedi Tudományegyetem TIOP 1.3.1. pályázat SZTE Mérnöki Kar Moszkvai krt. 9. alatti területen megvalósuló új épület építési projekt független mérnöki feladatainak ellátása, műszaki-, pénzügyi menedzsment szolgáltatással összefüggő feladatok ellátásának támogatása
 • A Vidékfejlesztési Minisztérium Környezetmegőrzési Főosztálya által koordinált a Svájci - Magyar Együttműködési Program keretében futó „Országos Légszennyezettségi Mérőhálózat (OLM) és laboratóriumi háttér továbbfejlesztése” című SH/3/9 számú, 1.434,- millió Ft értékű projekthez tartozó pénzügyi projektmenedzsment szolgáltatás irányítása (2012-folyamatos)
 • KEOP 5.4.0/11-2011-0012 nyilvántartási számmal jelölt „Kecskeméti hőtermelés optimalizálása az Akadémia körúti és a Szultán utcai távhőkörzeteket összekötő kooperációs távhővezeték létesítésével” című projekt keretében megvalósításra kerülő kivitelezési feladatok komplett lebonyolítása, műszaki ellenőrzés a beruházási műszaki menedzsment, távhőtermelésre és szállításra szolgáló sajátos építmények műszaki ellenőrzése és projektmenedzseri tevékenység irányítása (2013.03-2013.12.)
 • Szegedi Tudományegyetem TIOP 1.3.1-10/1-2010-0007 pályázat keretében megvalósuló SZTE TTIK Bólyai épület (6720 Szeged, Aradi vértanúk tere 1. – Tisza Lajos krt. 84-86.- Pécsi u.2.) felújítása beruházás független mérnöki feladatainak ellátása, műszaki-, pénzügyi menedzsment szolgáltatással összefüggő feladatok ellátásának támogatása.


 
Az oldalt készítette: Lunir.hu