Dolgozunk...
 
NEGA 97

Tevékenységeink

 A NEGA 97 Beruházó és Fővállalkozó ZRt. tevékenysége, az új létesítések, vagy rekonstrukciós munkák tervezésétől fővállalkozásig a beruházás lebonyolítás komplex feladatok megoldásáig terjed. A részvénytársaság tevékenysége a beruházás előkészítésétől a tanulmányok készítését követően, hatástanulmányok, vizsgálatok elvégzésével, beruházások javaslatok készítésével, a közbeszerzési eljárások lefolytatásával, műszaki ellenőrzéssel, a létesítmények műszaki átadásának lefolytatásával és az ezt követő garanciális időszak lezárásáig terjed. 

Külön kell megemlíteni a megjelölt közreműködők és foglalkoztatottak jártasságát az egészségügyi és oktatási intézmények beruházásainak megvalósításában végzett lebonyolítási munkákban. Kellő jártasságot lehet említeni a környezetvédelem és energiatermelő és szolgáltató rendszerek területén is. A megszerzett tapasztalatok honvédségi felújítások, építések megvalósításának ellenőrzésében is meghatározó.

A közreműködők rendelkeznek mindazon jogosultságokkal, melyek a fentiekben leírt tevékenységek elvégzésére lehetőséget biztosítanak. A megfelelő szakemberek bevonása mellett biztosítható a fő tevékenység teljes körű ellátása az építési munkák területén esetenként speciális környezetvédelmi, mélyépítési, vagy útépítési tevékenység elvégzésénél, illetve a magántőke bevonásával megvalósításra kerülő konstrukcióban megkezdett beruházások esetében, valamint az energetikai rendszerek szolgáltatásba adásánál, ahol harmadik feles finanszírozási (ESCO) konstrukció valósul meg. A projekt ellenőrzés is jellemző feladat, melyek elvégzésére a beruházás előkészítésében szerződéskötésig elvégzett munka ad alapot és az elkövetkezendőkben ezen munkák elvégzése már több mint tervezett feladat.

A NEGA 97 Beruházó és Fővállalkozó ZRt. minőségirányítási rendszert vezetett be, és rendelkezik ISO 9001:2008 tanúsítással.
Társaságunk a 218/2011. (X. 19.) Kormányrendelet 14. § (1) bekezdése alapján végrehajtott nemzetbiztonsági ellenőrzés eredményeként szerepel a „biztonsági követelményeknek előzetesen megfelelt” ajánlattevők jegyzékében.
Cég szerepel a Közbeszerzések Tanácsa által vezetett és közzétett hivatalos közbeszerzési tanácsadók névjegyzékében, és tagja a Magyar Tanácsadó Mérnökök és Építészek Szövetségének (FIDIC).
Tevékenységünkhöz kapcsolódó szakmai felelősség biztosítással rendelkezünk, mely energetikai auditálásra is kiterjed.

Jelenleg az állományi létszám 9 fő. A munkatársak közül 1 fő közgazdász, 7 fő mérnök végzettségű, 1 fő az adminisztrációs teendőket látja el. A foglalkoztatottak köre kiegészül még a megbízásos szerződéses jogviszony keretében tartós munkakapcsolatban lévő mérnökkel.
A közbeszerzési eljárások lefolytatását hivatalos állandó megbízással ügyvéd segíti.
A foglalkoztatott munkatársak között többen rendelkeznek tervezői, vezető tervezői, beruházási szakértői, műszaki ellenőri, energetikai tanúsítási jogosultsággal.


Fő tevékenységeink:

Műszaki Ellenőrzés
Tervellenőrzés
Beszerzések, közbeszerzések
Energetika
A kivitelezés folyamán a műszaki ellenőri tevékenység végzése elengedhetetlen ahhoz, hogy a tervezett beruházás az építési előírásoknak és műszaki terveknek megfelelően történjen.
A tervellenőrzés szükséges lehet a tervdokumentáció leszállítás előtti független szakértői ellenőrzésére. A tervellenőrzés kiterjedhet a tervdokumentáció tartalmi, műszaki és mennyiségi felülvizsgálatára, vagy a tervezés szakmai felügyeletére, koordinációja.
Beruházások előkészítése, lebonyolítása, műszaki ellenőrzése Közbeszerzési eljárások lefolytatásában való részvétel
Napjainkban előtérbe került az energiatakarékosság az építészet terén is. Egy épület energiafelhasználását pedig az energiatanúsítvány segítségével lehet a legjobban jellemezni.
Műszaki Tervezés
Mérnöki tanácsadás
Projekt előkészítés
A kivitelezési munkák elvégzéséhez mindig szükség van valamilyen jellegű műszaki tervezői tevékenységre. A projektek először "fejben", utána "papíron" születnek meg és csak azt követően kezdődhet el a megvalósítás.
Ez a Mérnöki tanácsadás rövid leírása
Közreműködés pályázatok készítésében, pályáztatások lefolytatásában,projektterv kidolgozása, majd ezt kővetően a pályázati dokumentumok elkészítésére.
 
Az oldalt készítette: Lunir.hu