Dolgozunk...
 
NEGA 97

Bemutatkozás

Nyul Gergely

Nyul Gergely

SZEMÉLYES ADATOK
Név: Nyul Gergely
Születési idő: 1981.10.04
Állampolgárság: Magyar
       
ISKOLAI VÉGZETTSÉG, EGYÉB TANULMÁNYOK

Mettől meddig (év)

Intézmény megnevezése / Végzettség

2012. EQ Kft. Mérnök tovább képzés energetikai szakterületen
Energetikai tanúsítói tevékenység 
2011. TERC Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., mint OKJ felnőttképzést folytató intézmény
Építési Műszaki Ellenőr I. szakképesítés, szakvizsga
2011. Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Mérnöktovábbképző Intézet 
Mérnöki tanácsadás és a FIDIC szerződéses rendszer szakmai program 
2000 – 2007. Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Gépészmérnöki Szak, Épületgépészeti Ágazat
Okleveles gépészmérnök
1996-2000. Schulek Frigyes Építőipari Műszaki Szakközépiskola
Épületgépészeti szak, Érettségi
MUNKAHELYEK, MUNKAKÖRÖK

Mettől meddig (év)

Munkahely megnevezése / Tevékenység

2007.03.- NEGA 97 Beruházó és Fővállalkozó ZRt.
Gépészmérnök, szakági műszaki ellenőrzés, független mérnöki és megbízotti lebonyolítói tevékenység ellátása, energetikai tanúsítás, energetikai auditálás (munkaviszony)
2008.01-2008.12. YIT HUNGARY Kft.
gépész szakági tervezés, helyszíni munkák, tervezői ellenőrzése
2006.07 – 2007.02. MCE ANLAGENBAU HUNGÁRIA Kft.
egyetemi szakmai gyakorlat, gépész szakági tervezés, aktualizált tervek készítése, közreműködés tervdokumentációk összeállításában
       
MUNKAVÉGZÉS SORÁN SZERZETT TAPASZTALATOK IGAZOLÁSA

Korábbi projektek ismertetése, időpontjai

Ellátott funkciók és feladatok felsorolása

2012.01.01                NEGA 97 Beruházó és Fővállalkozó ZRt Mosonmagyaróvár Városközponti akna és Erkel Ferenc utcai primer távhővezeték szakasz felújítási munkái műszaki ellenőrzés
- Lakóépületek műszaki ellenőrzése
- Szegedi Klinika 410 ágyas épület felújításának és 265 ágyas épület építése (TIOP 2.2.7. sz. projekt) független mérnöki tevékenység végzése,
- Szegedi Klinika SO1 szintre történő átépítésének (TIOP 2.2.2. sz. projekt) független mérnöki tevékenység végzése,
- Hőközpontok távfelügyeleti kiépítése szakági műszaki ellenőrzés, egyéb szakági műszaki ellenőrök munkájának koordinálása,
- „FERROÉP ZRt. versenyképességének megőrzése telephelyfejlesztéssel.” című projekt
(DAOP-1.1.1/E-11-2011-0021), Szeged, Kálvária sgt. 87/B. alatti székhely épületeinek átalakítása, bővítése, energetikai felújítása során szakági műszaki ellenőrzés,
-KEOP-2012-5.5.0/A jelű pályázattal kapcsolatban a Vecsés Halmi Telepi Általános Iskola energetikai fejlesztési munkáihoz kapcsolódó műszaki energetikai auditációs tevékenység,
- Kecskemét - KEOP 5.4.0/11-2011-0012 nyil-vántartási számmal jelölt „Kecskeméti hőtermelés optimalizálása az Akadémia körúti és a Szultán utcai távhő körzeteket összekötő kooperációs létesítésével” című projekt: 
I. N 300/450 előre szigetelt távvezeték építése ~2,6 km nyomvonal hosszban,  
II. 2 db ~ 400 kW teljesítményű kondenzációs füstgáz hasznosító beépítése, a fűtőművek közötti adatátvitel és vezérlés kialakítása
szakági műszaki ellenőri feladatok ellátása.
2010.01 -2011.12. 
NEGA 97 Beruházó és Fővállalkozó ZRt
- Szegedi Tudományegyetem épületeinek független mérnöki feladatkörében történő közreműködés
- A várpalotai Thury-vár építészeti felújítása és látogatóbarát fejlesztése során műszaki ellenőrzés,
- FŐTÁV Zrt. hőközponti, távvezetéki felújítások beruházásának lebonyolításában való közreműködés, műszaki ellenőrzés.
2007.03-2009.12.
NEGA 97 Beruházó és Fővállalkozó ZRt
- Nyíregyházi Főiskola körelőadó ép. felújítás,
- Nyíregyházi Főiskola tanulmányi ép. felújítása,
- BGF Markó utcai ép. pinceszint átalakítása,
- BGF Alkotmány utcai ép. előadó és aula kiépítése, valamint 1. emelet átalakítása,
- BGF Diósy utcai sportcsarnok felújítása,
- BGF Zalaegerszegi épületének kibővítése és felújítása műszaki ellenőrzésében való közreműködés.
2007-2008.                   YIT HUNGARY Kft. Közreműködés az Infopark "D" épület, a RiverPark Irodaház, valamit a BudaWest Irodaház épületgépész tervezésében.
2006-2007.                   MCEANLAGENBAU HUNGÁRIA Kft. Alkotás Point Irodaház, Europe Tower Irodaház, valamit Duna Tower Irodaház bérlői gépészeti kiépítéssel, átépítéssel kapcsolatos résztervezésben, műszaki dokumentálásban közreműködés.
       
NYELVISMERET
Magyar nyelv Beszéd Olvasás Írás
  anyanyelv anyanyelv anyanyelv
Idegen nyelvek Beszéd Olvasás Írás
angol közepes közepes közepes


EGYÉB

1. Engedélyek

Mérnök kamarai nyilvántartási száma: 07-51700

Engedélyek:

TÉ                   - Épületek energetikai tanúsítása (2017.11.15)
ME-EN-TH         - Távhő termelésre és szállításra szolgáló sajátos műszaki építmények műszaki ellenőrzése (2018.04.03)

MV-ÉG             - Építmények építménygépészeti munkáinak felelős műszaki vezetése (2017.05.17)
ME-G               - Építmények építménygépészeti munkáinak műszaki ellenőrzése (2017.05.17)


2. Speciális szakterületeken szerzett tapasztalatok

2.1. Beruházás lebonyolítói tapasztalatok


Időszak: 2008
Munkahely: NEGA97 Beruházó és Fővállalkozó ZRt
Munkakörök: Épületgépész szakági mérnök
Beruházás lebonyolítói tapasztalat ismertetése:
Budapesti Gazdasági Főiskola Kereskedelmi, Vendéglátó ipari, Idegenforgalmi Főiskolai Kar területén (Budapest V., Alkotmány u. 7-11. Hrsz: 24880) tetőterasz beépítése és előadóterem férőhelyszám növelése, valamint a KVIFK épületén belül a kazánház és hőközponti rendszerek korszerűsítése, építési munkáinál a beruházás lebonyolítói feladatokhoz tartozó koordinálás, és ellenőrzési tevékenység szerződés szerinti ellátásában való szakági közreműködés.

Időszak: 2008-2009
Munkahely: NEGA97 Beruházó és Fővállalkozó ZRt
Munkakörök: Épületgépész szakági mérnök
Beruházás lebonyolítói tapasztalat ismertetése:
Dunaújvárosi Főiskola informatika épület felújítás III. ütemének beruházás lebonyolítói feladatokhoz tartozó, projekt-ellenőrzési és műszaki ellenőri feladatok ellátásában való, szerződés szerinti szakági közreműködés.

Időszak: 2009
Munkahely: NEGA97 Beruházó és Fővállalkozó ZRt
Munkakörök: Szakági mérnök
Beruházás lebonyolítói tapasztalat ismertetése:
Csepel, Rákóczi liget lakópart hűtőenergia rendszer építési-szerelési megvalósítása érdekében az építési-szerelési kivitelezési tevékenység végzésénél és műszaki teljesítésénél a beruházás lebonyolítói feladatokhoz tartozó mérnöki tevékenységben és szakági műszaki ellenőrzésében való szerződés szerinti szakági közreműködés. 

Időszak: 2009-2012
Munkahely: NEGA97 Beruházó és Fővállalkozó ZRt
Munkakörök: Szakági mérnök
Beruházás lebonyolítói tapasztalat ismertetése:
TÁVHŐ Zrt. ingatlanai, berendezései, energetikai építési, szerelési projektjeivel kapcsolatos mérnöki, beruházás-lebonyolítói és építési műszaki ellenőri szolgáltatások során a szerződés szerinti tevékenységben való szakági közreműködés. 

Időszak: 2010
Munkahely: NEGA97 Beruházó és Fővállalkozó ZRt
Munkakörök: Épületgépész szakági mérnök
Beruházás lebonyolítói tapasztalat ismertetése:
TIOP 1.3.1. pályázatok:

  • a SZTE Regionális Tudástranszfer és Szolgáltató Központ Szeged, Dugonics tér 13. épület teljes körű felújítása, átépítése
  • a SZTE Mérnöki Kar Moszkvai krt. 9. alatti területen megvalósuló új épület építése
  • a SZTE, Szeged, Dóm tér 7-8. KÉMIA épület felújítása és a Szerves- és Szervetlen- és Analitikai kémia Tanszékek felújítása és átalakítása
  • a SZTE, Szeged, Dóm tér 9. FIZIKA épület részleges felújítása során a beruházás lebonyolítói feladatokhoz tartozó független mérnöki tevékenységben való szakági közreműködés.

Időszak: 2012-2013
Munkahely: NEGA97 Beruházó és Fővállalkozó ZRt
Munkakörök: Épületgépész szakági mérnök
Beruházás lebonyolítói tapasztalat ismertetése:

A Szegedi Tudományegyetem TIOP-2.2.2-08/2-2009-0008 sz. új 265 ágyas klinikai tömb kialakítása, a 410 ágyas klinikai tömbbel történő összekapcsolása, a 410 ágyas épület részleges átépítése, korszerűsítése projekt, valamint a Szegedi Tudományegyetem TIOP-2.2.2-08/2-2009-0008 sz. a jelenlegi 410 ágyas klinikai épületben lévő sürgősségi ambulancia területén kialakításra kerülő SO1 szintű sürgősségi beteg-ellátó osztály átalakítással és bővítéssel történő létrehozása projekt során a beruházás lebonyolítói feladatokhoz tartozó független mérnöki tevékenységben való szakági közreműködés.

 
Az oldalt készítette: Lunir.hu