Dolgozunk...
 
NEGA 97

Referenciáink

Budapesti Távhőszolgáltató Zrt., Távfelügyelet / 2013

A Megbízó megbízza a Megbízottat a folyamatban lévő „Hőközpontok távfelügyeleti rendszerbe illesztése” projekt I. ütemének mellékelt címlistájából a jelen szerződés hatályba lépésétől kivitelezésre kerülő 550 darab (legfeljebb mínusz 10 %) hőközpontjának a 191/2009.(IX.15.) Korm. rendeletben foglaltak szerinti műszaki ellenőri tevékenységeinek elvégzésével, az 1. sz. melléklet szerinti helyszíneken és a megvalósítás során megállapított ütemezésben, a jelen szerződés szerinti mértékben és módon.
 
Az oldalt készítette: Lunir.hu