Dolgozunk...
 
NEGA 97

Referenciáink

SZTE Bólyai épület / 2013

TIOP 1.3.1-10/1-2010-0007 pályázat keretében a SZTE TTIK Bólyai épület (6720 Szeged, Aradi vértanúk tere 1.- Tisza Lajos krt. 84-86.- Pécsi u.2.) felújítása tárgyú építési beruházás független mérnöki feladatainak ellátása
A NEGA 97 ZRt. a független mérnöki feladatok ellátása során az alábbi feladatokat látta el:
- Az 1. pontban meghatározott beruházás teljes folyamatában elősegíti a vonatkozó jogszabályok hatósági előírások, szabványok, szerződések, valamint az építésügyi hatóság illetve a Közreműködő Szervezet által jóváhagyott építészeti műszaki terv és kivitelezési tervek betartását.
- Szükség szerinti részvétel és szakértői közreműködés a Megbízó által szervezett tájékoztató fórumokon és megbeszéléseken.
- A kivitelezés során felmerülő problémák esetén a Megbízó támogatása a vitás kérdések rendezésében, azok megoldására javaslattétel.
- Szúrópróba szerű helyszíni ellenőrzés és az építési-szerelési kivitelezési tevékenységgel kapcsolatos észrevételek közlése a műszaki ellenőrrel, illetve a Megbízóval.
- A műszaki ellenőr munkájának figyelemmel kísérése, a felmerült problémákra megoldási javaslat megtétele.
- Időszakos Független mérnöki jelentés készítése Megbízó részére az elvégzett tevékenységekről a szükséges beavatkozások ismertetésével, továbbá független mérnöki zárójelentés elkészítése a Megbízó és a Közreműködő Szervezet részére
 
Az oldalt készítette: Lunir.hu