Dolgozunk...
 
NEGA 97

Referenciáink

Városüzemeltető és Fenntartó Kft /2013

A jelen megbízási szerződés (a továbbiakban: szerződés) szerinti feladat a Mosonmagyaróvár, Városközponti akna és Erkel Ferenc utcai primer távhővezeték szakasz felújítási munkái a szerződés 1. számú mellékletében csatolt kiviteli terv szerinti műszaki tartalomnak megfelelő műszaki ellenőrzési feladatainak ellátása jelen szerződés szerinti mértékben és módon.
Megbízó az 1.1. pontban részletezett munkák megvalósítása érdekében megbízza a Megbízottat a kivitelezési tevékenység jogszerűségének ellenőrzése céljából az építési műszaki ellenőrzéssel a jelen szerződésben részletezettek szerint.
 
Az oldalt készítette: Lunir.hu