Dolgozunk...
 
NEGA 97

Referenciáink

Budapesti Távhőszolgáltató Zrt. / 2008-2012

A Főtáv Zrt-nél 2008. szeptember - 2012. március között végzett független mérnöki, műszaki ellenőri, valamint közbeszerzési szakértői tevékenység során végzett főbb feladatok:

1. A beruházások előkészítésével kapcsolatos tevékenység

A Főtáv Zrt. beruházásainak előkészítése során a tárgyi időszakban a NEGA 97 ZRt. szakemberei egyedi feladat meghatározás alapján részt vettek:

- a beruházások, felújítások tervezéséhez, kivitelezéséhez szükséges típusszerződések összeállításában,
- a Főtáv Zrt. beruházási és karbantartási terve struktúrájának kidolgozásában,
- az előkészítési szakaszban szükséges koncepciók, és költségvetések összeállításában, véleményezésében,
- a műszaki feladattervek összeállításában.

2. A Főtáv Zrt. szabályozási tevékenysége során a NEGA 97 ZRt. részt vett:

- egyes létesítési (távhővezeték létesítés) szabályzatok előkészítésében, véleményezésében,
- a teljes beruházási folyamatot felölelő, komplex fejlesztő projektek kézikönyvének kidolgozásában.

3. A Főtáv Zrt. beruházásokkal kapcsolatos beszerzési tevékenység

a) A Főtáv Zrt. beruházási tervében meghatározott feladatok végrehajtásához szükséges tervezői szolgáltatások, és kivitelezők beszerzése során a NEGA 97 ZRt. munkatársai részt vettek:

- a beszerzések előkészítésében,
- a részvételi/ajánlattételi felhívások összeállításában,
- a részvételi/ajánlattételi dokumentációk összeállításában, amely magába foglalja az útmutatót és általános részt, a műszaki tartalmat, valamint a szerződés tervezetet,
- a beszerzés során végzett bizottsági munkában, ellenőrizték, véleményezték a beérkezett részvételi jelentkezéseket, ajánlatokat,
- részt vettek, esetenként a Főtáv Zrt. megbízásából vezették a közbeszerzési tárgyalásokat.

b) A beszerzési tevékenység során végzett, a) pont szerinti feladatok az alábbi főbb témakörökben történtek:

- távhővezeték tervezési tevékenység pályáztatásai, amelyek különböző helyszíneken és nagyságrendben összesen mintegy 6.700 nyfm vezeték tervezését jelentették, több mint 10 millárd Ft tervezett bekerülési költség mellett,
- a hőközpontok, tömbkazánházak távfelügyeleti rendszerének kiépítésével kapcsolatos pályázatok, amelyek tervezett értéke mintegy 3 milliárd Ft volt,
- a hőközpontok, és fűtőművi egységek felújításával-, illetve biomassza-tüzelésű fűtőmű tervezési tevékenység pályáztatása, mintegy 290 millió Ft tervezett értékben,
- hőközpontok felújítása, fődarabcserék, építőmesteri, szakipari, villamos és bontási munkák kivitelezésével kapcsolatos pályázatok, mintegy 7,2 milliárd Ft tervezett értékben.

4. A kivitelezési munkákkal kapcsolatos tevékenység

a) A Főtáv Zrt-nél a NEGA 97 Zrt a kivitelezési munkák során a részbeni lebonyolítói, illetve műszaki ellenőri tevékenysége során alábbi főbb feladatokat végezte el:

- a kiviteli tervek ellenőrzése, tervzsűri összehívása, lebonyolítása, módosított tervek áttekintése,
- munkaterület átadás-átvételi eljárások előkészítése, lebonyolítása, dokumentálása, bontási jegyzőkönyvek összeállítása,
- a kivitelezési munkák – vonatkozó jogszabályok, előírások, és Főtáv Zrt. belső szabályzatok, különösen az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. Rendelet szerinti – műszaki ellenőrzése, és annak dokumentálása,
- az üzembe helyezési eljárások lebonyolítása, dokumentálása,
- a műszaki átadás-átvételi eljárásokat megelőző hibafelvételek végrehajtása,
- a műszaki átadás-átvételi eljárások lebonyolítása, dokumentálása,
- átadási dokumentációk, és a szükséges hiánypótlások ellenőrzése,
- teljesítésigazolásokhoz műszaki ellenőri nyilatkozatok összeállítása,
- a teljes kivitelezési folyamat során a kooperációk szervezése, vezetése, dokumentálása,
- havi műszaki ellenőri jelentések összeállítása,
- utó-felülvizsgálatok előkészítése, lebonyolítása, dokumentálása.

b) A Főtáv Zrt-nél végzett fenti tevékenysége az alábbi főbb területeken történt:

- szolgáltatói hőközpontok szétválasztása, felhasználói hőközpontok felújítása 651 darab hőközpont esetében, a hozzájuk tartozó 54 db távhővezeték kiépítésével, mintegy 8.972 millió Ft értékben,
- gerinc- és bekötő távhővezetékek létesítése Budapest területén, 2010-2011. években mintegy 100 helyszínen,
- komplex fejlesztő projektek keretében megvalósult beruházások (füstgáz hasznosító berendezés telepítése, a szintetikus gáz bekeverő rendszer létesítése, szivattyúház építése) mintegy 520 millió Ft értékben,
- szabványos EPH illetve mérőhely kiépítési villamos munkák 2010-2011. években mintegy 60 helyszínen (22 címen pedig már a tervzsűri megtörtént, de a kivitelezési munkák még nem kezdődtek meg),
- fűtőművekben végzett építési, felújítási munkák (kazánok és kapcsolódó szerelvények felújítása, villamos hálózat, 10kV-os betáp rekonstrukció, kémény felvonó építés, adatmegjelenítő informatikai rendszer kiépítés, stb.),
- szakipari munkák mintegy 50 helyszínen (akna födémcserék, zsompok kialakítása, mennyezet szigetelés, helyiségek felújítása, útépítés, kerítés építés, esőtető építés, stb.). 
Az oldalt készítette: Lunir.hu