Dolgozunk...
 
NEGA 97

Műszaki Ellenőrzés

A NEGA 97 ZRt által végzett minőségfelügyeleti tevékenység az alábbi főbb tevékenységelemeket foglalja magában:

-        a minőségfelügyeleti tevékenység beruházási igazgató általi irányítása,

-        a műszaki ellenőri tevékenység kiterjedése (az ellenőrzés szempontjai, kapcsolatrendszere).

-        terv és jóváhagyott dokumentációk szerinti kivitelezés megvalósításának minőségfelügyelete,

-   az adott pontokon előirányzott, (a megbízási, vállalkozási szerződésben, ellenőrzési tervekben rögzített) ellenőrzések, vizsgálatok, mérések, próbák elvégzésének és az előírt minőség tanúsításának megállapítása, a bizonylatolási és minőségtanúsítási kötelezettségek betartása,

-        geometriák, geodéziai ellenőrzések minőségfelügyelete,

-        a beépítésre kerülő, illetve beépített termékek minőségének tanúsítottsága,

-        elvégzett munka minősége, minősítő vizsgálatok elvégzése,

-        az adott pontokhoz kötődő (pl. eltakarásra kerülő munkarész) bizonylatolási kötelezettségek betartásának ellenőrzése,

-        az előírt jóváhagyásokra, esetleges tervtől való eltérésekre vonatkozó engedélyek megléte,

-    az előírástól való eltérések esetén saját hatáskörben és utasításra teendő (a NEGA 97 Rt-n belül egyeztetett döntésre alapozott ) intézkedések.

-        Építési napló előírásokban meghatározott vezetésének ellenőrzése

-        Építési napló jogszabályokban meghatározott ellenőrzésének, és ezek megtörténtének dokumentálása

A minőségfelügyeletet ellátó műszaki ellenőr szúrópróbaszerűen, illetve meghatározott pontokon ellenőrzi az ütemterv, az ellenőrzési terv, illetve a kiviteli tervdokumentáció szerinti megvalósítást.

Az építés-szerelési tevékenység minőségét érintő megállapításokat írásban kell rögzíteni. Ez történhet elsősorban az Építési Naplóban, ezen túlmenően ha a szerződés előírja; jegyzőkönyvben vagy más megfelelő feljegyzésben.

A nem megfelelőnek ítélt tevékenységre, folyamatra tett javítási beírások megtörténtét újból ellenőrizni kell és az elvégzését és eredményességét dokumentálni kell az építési naplóban.

 
Az oldalt készítette: Lunir.hu