Dolgozunk...
 
NEGA 97

Tervellenőrzés

Tervellenőri tevékenység előkészítése

A tevékenység előkészítése az alábbi fontosabb szempontokra terjed ki:

A szerződésben foglaltak alapján a tevékenység végzéséhez szükséges műszaki leírások, információk, dokumentáció áttekintése, értékelése. - A nem egyértelmű kitételek pontosítás
- Jogszabályi és egyéb előírásokban foglaltak tisztázása, az alkalmazandó előírások összegyűjtése.
- Az előkészítési tevékenység a kijelölt tervellenőr feladata

A tervellenőrzés folyamata

A tervellenőrzés folyamán a megbízó által elvárt tevékenységet kell lefolytatni. Az ellenőrzendő terv típust és a hozzá tartozó műszaki leírások meghatározása a mindenkori szerződésben kerül rögzítésre. A tervellenőrzés folyamán mindenkor vizsgálni kell a költségvetés és a terv összevetésével a megfelelést, a műszaki követelményeknek teljesülését, terv teljes körűségét, megvalósíthatóságát, a tartalmi és formai követelmények meglétét, a jogszabályoknak való megfelelést..

A tervezővel, az ellenőrzendő dokumentáció készítőjével történő megbeszélés alapján meghatározzák az ütemtervet mely szerint a tervek, műszaki számítások, leírások átadásra kerülnek. A tervek eljuttatása a tervellenőrhöz a megállapodásban kerül rögzítésre. Minden átadott terv csak a felelős (vezető) tervező/felelős műszaki vezető tudtával előzetes jóváhagyása után kerülhet a tervellenőrhöz.

Az átadott terveket, műszaki dokumentációt, a tervek kötelező mellékleteit a jogszabályok, a hatósági és a megrendelő által átadott kritériumok szerint kell ellenőrizni. Az ellenőrzési tevékenységről az érvényes jogszabályok szerinti, vagy a megbízó által meghatározottak szerint ellenőrzési jegyzőkönyvet kell készíteni. Az ellenőrzés tapasztalatait a belső szakemberekkel történő konzultáció után lehet továbbítani a megrendelő felé A jegyzőkönyvben a hiányosságokat fel kell sorolni, ha megfelelés megállapítható akkor ezt is minősíteni kell.
 
Az oldalt készítette: Lunir.hu