Dolgozunk...
 
NEGA 97

Energetika

Épületenergetikai tanúsítás:

Az energiát használó épület, energetikai jellemzőinek, standardizált feltételek melletti épületenergetikai felmérése, energia hatékonyságának meghatározása.

A tanúsítást a 176/2008 Kormányrendelet szerint alapvetően két módszerrel lehet elvégezni: 
a) számításos módszerrel,
b) mért fogyasztási adatok elemzésével.
Mindkét módszer elfogadott, de a méréses módszer, a befolyásoló tényezők (használók szokásai, időjárási tényezők előre nem meghatározottsága, a több célú energiacélonkénti mérésének korlátozottsága, stb.) bizonytalansága miatt nehezebben kezelhető. 

Épületenergetikai tanúsítvány:

Igazoló okirat, amely az épületnek, vagy önálló rendeltetési egységnek a külön jogszabály szerinti számítási módszerrel meghatározott energetikai teljesítőképességét tartalmazza;

Épületenergetikai audit:

Egy adott épület adott időszakra vonatkozó teljes körű energetikai vizsgálata, az épület teljes átvilágítása, mely magában foglalja a tényleges épületszerkezeti, gépészeti villamos, üzemeltetési és fogyasztói magatartásokat egyaránt.

Az energia auditálást nem csak egy adott épületre, hanem egy telephelyre illetve egy több épületegységből álló rendszer egészére is el lehet végezni. 

Az energia audit célja:
- az alkalmazott energiahordozók és költségeik meghatározása,
- a fogyasztási trendek, bázisértékek és fajlagos értékek meghatározása,
- az energiapazarlási pontok megkeresése, "megértése" (mit, miért, hogyan?), bemutatása
- költséghatékonyabb energia-felhasználási módok feltárása és elemzése a fejlettebb üzemeltetési eljárások és esetleges új berendezések bemutatása.

Az energia audit olyan komplex műszaki és gazdasági vizsgálat, mely a megbízó részére egy komplett energia átvilágítási jelentést tartalmaz Az auditálás túlmutat egy egyszerű tanúsítási folyamaton, mivel itt nem a sztenderdizált feltételek melletti épületenergetikai rendszer felmérés a cél, hanem az épület teljes átvilágítása, mely magában foglalja a tényleges épületszerkezeti, gépészeti villamos, üzemeltetési és fogyasztói magatartásokat egyaránt.

Az auditálás lépései:
- jelenlegi helyzet felmérése (auditja): adatok összegyűjtése
- létesítmény energiafogyasztásának áttekintése
- energiafolyamatok áttekintése
- teljesítménymutatók, fajlagos értékek azonosítása, és azok számítása
- lehetőségek beazonosítása
- korszerűsítések számbavétele
- teendők kiértékelése, kiválasztása, fontossági sorrend: cselekvési terv készítése
- auditjelentés, visszaellenőrzés  
 
Az oldalt készítette: Lunir.hu