Dolgozunk...
 
NEGA 97

Műszaki Tervezés

A tervezés főbb szempontjainak - szükség szerinti - belső és megrendelői, illetve hatósági, - dokumentált - egyeztetését követően a tervezők elkészítik a terveket és a szükséges tervdokumentumokat (műszaki leírás, tervezői nyilatkozatok stb.). A vezetői tervező az információk alapján elkészíti a tervezési ütemtervet (ME 04 01 03 Szakági tervezési ütemezés), konzultáció keretében a vállalkozási igazgatóval egyezteti ésezután átadja a szakági tervezőnek.

A tervezési munka során igény szerinti konzultáció folytatható le (szakági tervező-és a vezető tervező között, szükség esetén a vállalkozási igazgató is bevonható), amely vagy csak egyes szaktervezőt, vagy minden szaktervezőt és a felelőstervezőt érinthet. A belső koordinációkon kell megteremteni a szakágak közötti összhangot.

A konzultáció végén azonosítják és meghatározzák az elkövetkező munkálatokat, illetve a javításokat. A szakági tervezővel való konzultációról a vezető tervező feljegyzést vagy jegyzőkönyvet készít, amelyet minden fél hitelesíti. A szaktervezők egymás közötti konzultációinak jegyzőkönyveit az illetékesek a vezető tervezőnek eljuttatják.

A tervezés során végzett folyamatközi ellenőrzéseket, valamint a végellenőrzést a vonatkozó szerződésben rögzítettek figyelembevételével és betartásával kell végezni.

A tervezés során szükség szerint tervközi - szakhatósági, megrendelői, alvállalkozói stb.- egyeztetést kell közbeiktatni, amelyek megtörténtét, illetve eredményét dokumentálni kell, (pl. emlékeztető, jegyzőkönyv) elkészítésével. A tervközi egyeztetés megszervezése a vállalkozási igazgató feladata.

A NEGA 97 ZRt. valamennyi tervdokumentációját és annak részeit - ideértve az alvállalkozóktól beérkezett, megrendelők által biztosított, másrészt a műveletközi és kész tervdokumentumokat is azonosító kóddal kell ellátni. Az azonosítás megfelelő végrehajtásáért, illetve ennek ellenőrzéséért a vezető tervező, illetve a terv ellenőrzéséért a vállalkozási   igazgató, vagy megbizás alapján a mérnök szakértő a felelős. A vezető tervező, illetve a tervellenőr a tervdokumentum aláírásával - egyebek mellett - ezt is igazolja.

A tervdokumentációban, annak részein az alábbi információknak kell megjelenniük:

-  a tervdokumentáció jellege, tervezési feladat megnevezése (pl. tanulmányterv, engedélyezési, kiviteli, illetve versenytárgyalási tervdokumentáció stb.),

-     a NEGA 97 ZRT.-re vonatkozó adatok,

-     a megrendelőre vonatkozó adatok,

-     a tervdokumentáció eredete, a benne foglalt adatok származása,

-     a tervdokumentáció kapcsolata más dokumentumokkal,

-     rajzszám, rajz megnevezése, méretarány,

-     az ellenőrzött és módosított állapot megjelölése, (aláírások, keltezés),

-     a módosított állapot megjelölése (aláírások, keltezés),

-     elosztási adatok,

-     minden egyéb információt, amit a tervezési szerződés és/vagy hatályos jogszabály előír.

A tervezés jellegéből adódóan a tervdokumentáció tartozéka a tervjegyzék és/vagy a tartalomjegyzék, amely felsorolja a benne foglalt tervrész(ek) azonosítóit és megnevezését. A saját tervlapok, dokumentumlapok azonosításán felül biztosítani kell a külső forrásból származó mellékletek azonosítását is (pl. a műszaki leírásban történő hivatkozással).

A tervdokumentációk elosztásának nyomon követhetősége érdekében a belső és külső elosztást, leszállítást kísérő leveleken regisztrálva kell végezni, melynek végrehajtásáért a tervdokumentáció készítése szerint illetékes tervező felelős. A szétosztást az „ME 01 0 1 01 Dokumentáció elosztási lap”-on kell rögzíteni.

 
Az oldalt készítette: Lunir.hu