Dolgozunk...
 
NEGA 97

Beszerzések, közbeszerzések

A versenyeztetési/közbeszerzési dokumentáció - ha a megrendelőnek/megbízónak ettől eltérő igénye nincs - részei:

     -      Ajánlattételi felhívás

     -      Általános elvárások a pályázat készítőjével szemben

     -      Szerződés általános és különleges feltételei

     -      Műszaki meghatározások, elvárások

     -      Mennyiségi adatok

     -      Tervek

A vállalkozási igazgató feladata a projektvezető közreműködésével a versenyeztetési/közbeszerzési pályázat szerződésben megfogalmazottaknak megfelelő végig vitele, a szükséges dokumentáció:

-     készítésének összefogása,

-     készítésében résztvevők munkájának koordinálása,

-     0-4. részének kidolgozása, megrendelővel történő egyeztetése, elfogadtatása,

-     5. részének - a tervező iroda és/vagy alvállalkozó általi kidolgoztatása, megrendelővel történő egyeztetése, elfogadtatása,

-     szükség szerinti részfeladatok - alvállalkozó általi - elkészíttetése,

-     végellenőrzését végző személy kijelölése,

-     megrendelőnek történő átadása

A versenyeztetési/közbeszerzési dokumentáció készítése közben munkaközi egyeztetéseket kell tartani. A munkaközi egyeztetések megtörténtét és az érdemi észrevételek megtételét szükség szerint jegyzőkönyvben kell rögzíteni. Az egyeztetés és a jegyzőkönyv (ha ez szükséges) készítése a vállalkozási igazgató feladata.n
 
Az oldalt készítette: Lunir.hu